thêm chủ đề trên diễn đàn

Những kẻ ngoài cuộc diễn đàn

hiển thị số diễn đàn 1-21 trên tổng số chủ đề 21 tác giả các câu trả lời các lượt xem bài đăng lần cuối
If Ponyboy was a puppy, what kind do bạn think he'd be?  MJ_Fan_4Life007 1 3236 hơn một năm qua
If Darry was a puppy, what kind do bạn think he'd be?  MJ_Fan_4Life007 1 4086 hơn một năm qua
If Sodapop was a puppy, what kind do bạn think he'd be?  MJ_Fan_4Life007 1 4226 hơn một năm qua
If Steve was a puppy, what kind do bạn think he'd be?  MJ_Fan_4Life007 1 2692 hơn một năm qua
If Two-Bit was a puppy, what kind do bạn think he'd be?  MJ_Fan_4Life007 2 3313 hơn một năm qua
If Dally was a puppy, what kind do bạn think he'd be?  MJ_Fan_4Life007 2 1369 hơn một năm qua
If Johnny was a puppy, what kind do bạn think he'd be?  MJ_Fan_4Life007 4 1854 hơn một năm qua
Do bạn know any guy in real life that looks like C. Thomas Howell (Ponyboy) in "The Outsiders"?  fluriana 15 20097 hơn một năm qua
Ponyboy (only if read the book)  divergirl5396 11 3369 hơn một năm qua
Johnny  madaboutmovies 7 3209 hơn một năm qua
Nothing vàng Can Stay  CheekyGreaser 1 4346 hơn một năm qua
What do bạn think Dally's past was like?  dallythegolden 1 1891 hơn một năm qua
the outsiders things not told  theoutsiders 8 1928 hơn một năm qua
the outsiders 2 ponyboy  theoutsiders 13 4132 hơn một năm qua
Which character r u MADLY MADLY MADLY in tình yêu with??  PonygirlCurtis7 0 1705 hơn một năm qua
do bạn like hoặc hate cherry? why?  Synth98 1 4524 hơn một năm qua
what if bạn had never read hoặc seen the outsiders?  Synth98 0 1537 hơn một năm qua
Kiss, Hug hoặc Slap  iluvPrinceMJ213 12 2053 hơn một năm qua
HELP WITH A C THOMAS HOWELL MOVIE!  MJ_Fan_4Life007 1 1546 hơn một năm qua
The Outsiders Contiue  cherry7878 2 1541 hơn một năm qua
is there a sequal to "The Outsiders"?  ooby65 9 2107 hơn một năm qua