Samantha Jones Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-2 của 2

big smile
magichand đã đưa ý kiến …
She's a winner, the best
My yêu thích charachter in Sex and The City đã đăng hơn một năm qua
wink
shanley đã đưa ý kiến …
wanna be friends
đã đăng hơn một năm qua
bribrijones đã bình luận…
CAN U BE My friend hơn một năm qua