magic-hand

thành viên fanpop từ năm November 2012

  • Female, 26 years old
  • Hoa Kỳ
  • Favorite TV Show: Ngày xửa ngày xưa
    Favorite Movie: Titanic
    Favorite Musician: âm nhạc ♥♥♥
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

magichand đã đưa ý kiến về Ngày xửa ngày xưa
Last episode of the season was really lame, untill the end.

THE Queen IS BACK! 💋 đã đăng hơn một năm qua
dspizzirrot đã đưa ý kiến …
HOT. NOI YET BETTER LOOK AGAIN WITH AGE HE WILL BE VERY HOY TRUST AN OLDER WOMAN WHO KNOWS A LITTLE ABOUT THIS SUBJECT đã đăng hơn một năm qua
kiss
magichand đã đưa ý kiến về Ngày xửa ngày xưa
Just going to say that i am amazed bởi Jennifer's evil acting. Well done! :D
She's going to be an amazing villain. :) đã đăng hơn một năm qua
KataraLover đã bình luận…
I know, right? I knew she'd be amazing and she did NOT disappoint. But then again, she had been receiving tips on playing an evil character from Lana, so it makes sense. She's just so DELICIOUSLY evil! hơn một năm qua