shanley Ryan

thành viên fanpop từ năm October 2011

  • 25 years old
  • CARRICK ON SUIR, Ireland
  • Favorite TV Show: faimly guy
    Favorite Movie: lustin bieber never say never
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

wink
shanley đã đưa ý kiến về Samantha Jones
wanna be friends
đã đăng hơn một năm qua
bribrijones đã bình luận…
CAN U BE My friend hơn một năm qua
smirk
shanley đã đưa ý kiến …
if ur dream wont come true keep dreaming đã đăng hơn một năm qua
shanley đã bình luận…
Những người bạn olz hơn một năm qua