Kuran Kaname Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-10 của 29

wink
kattylady461 đã đưa ý kiến …
hello every1 đã đăng hơn một năm qua
avknfreya đã đưa ý kiến …
i have a crush on kaname ;-; đã đăng hơn một năm qua
MohibWajid đã đưa ý kiến …
Kaname kuran 4 life he is the best!!! Way Way better than zero and all probably the best Of all ❤️❤️ Two Thumbs up and lots of respect. đã đăng hơn một năm qua
heart
maedachan đã đưa ý kiến …
Ilove Kaname đã đăng hơn một năm qua
crying
AmethystAurora đã đưa ý kiến …
Why do some ppl hate kaname so much!?????? :( đã đăng hơn một năm qua
EmoSasuSaku đã bình luận…
I dont know why. He didnt do anything wrong, if they just read the manga. hơn một năm qua
x-Yumi-x3 đã bình luận…
Pretty much because of zero. hơn một năm qua
ravissa đã bình luận…
because they are silly and because they like Zero thêm they just got angry at the fact that Yuuki choses Kaname in the anime, But I like him very much, he is cool to my eyes. hơn một năm qua
heart
ravissa đã đưa ý kiến …
he's just soooooo hot, besides, I tình yêu men with a dark side <3333 đã đăng hơn một năm qua
Animelover_916 đã bình luận…
I know right.I tình yêu his dark side hơn một năm qua
blake123rules đã đưa ý kiến …
If i were Kanames Gf i would kick the đít, mông, ass of anyone trying to touch my man đã đăng hơn một năm qua
ravissa đã bình luận…
yeah, ikr xD hơn một năm qua
ravissa đã bình luận…
Yuuki is so freakin lucky hơn một năm qua
blake123rules đã đưa ý kiến …
I luv Kaname he is the best i wish i were in the anime world đã đăng hơn một năm qua
ravissa đã bình luận…
omg, me too hơn một năm qua
smirk
ZekiYuro đã đưa ý kiến …
Hahahahahahahaahha.In anime and manga I just see the crazy những người hâm mộ of young and handsome boys only.You are the first old- man that has so many fans! đã đăng hơn một năm qua
MohibWajid đã bình luận…
LOL – Liên minh huyền thoại even though he is old but still kicks đít, mông, ass of young Wanna be's 😂😂. kaname is the best no doubt hơn một năm qua
heart
PucksLady đã đưa ý kiến …
i'm ashamed to say i used to think Kaname was a jerk, but...now i dnt. i luv him so much now, and i just finished the 10th book, and...wen he says, "I thank bạn for severing the chains that bind me. But i cannot allow bạn to exist now...because bạn pointed that gun...AT HER!" my response was thus: holy sh**! omg Kaname, bạn are my dream vamp now! đã đăng hơn một năm qua
blake123rules đã bình luận…
u should read the 14!!! hơn một năm qua
heart
AnimeMangaFan đã đưa ý kiến …
*Nose bleed* "Oh my. . ." đã đăng hơn một năm qua
AnimeMangaFan đã bình luận…
Haha! I made that bình luận so long ago! XD hơn một năm qua
jaga19881 đã đưa ý kiến …
Kaname is so cute:p đã đăng hơn một năm qua
hugebleachfan1 đã bình luận…
yes yes he is hơn một năm qua
dogmaya2000 đã bình luận…
I tình yêu KANAME, he is extremely cute hơn một năm qua
HildaSeungri đã đưa ý kiến …
if kaname is in the REAL WORLD, I want to meet him. đã đăng hơn một năm qua
sdalove đã bình luận…
i done think bạn alone have that dream hơn một năm qua
smirk
ZekiYuro đã đưa ý kiến …
No active for 9 days....Does this club get trouble? đã đăng hơn một năm qua
ElafTalebHEJ đã bình luận…
Sunlight! xD hơn một năm qua
smile
meganhartxo đã đưa ý kiến …
Kaname kicks đít, mông, ass i fuckin lov him mate đã đăng hơn một năm qua
earthangel đã bình luận…
Ditto :) hơn một năm qua
blush
romnickrepollo đã đưa ý kiến …

đã đăng hơn một năm qua
heart
Lili-chan đã đưa ý kiến …
At these times I wanted to be an anime in order to stay close to Kaname-kun. đã đăng hơn một năm qua
EmoSasuSaku đã bình luận…
.<.3. agreed .<.3. hơn một năm qua
Sasunaru120 đã bình luận…
agree too hơn một năm qua
earthangel đã bình luận…
AGREEEEEEEED hơn một năm qua
smile
Sagiwarrior đã đưa ý kiến …
tình yêu Kaname san. đã đăng hơn một năm qua
misi đã bình luận…
me to hơn một năm qua
Sasunaru120 đã bình luận…
a bit and sasuke a lot hơn một năm qua
misi đã bình luận…
me tooooooooooooooooooooooooooooo hơn một năm qua
meganhartxo đã bình luận…
me 3 :) hơn một năm qua
heart
earthangel đã đưa ý kiến …
tình yêu Kaname đã đăng hơn một năm qua
misi đã bình luận…
yup hơn một năm qua
meganhartxo đã bình luận…
tru that hơn một năm qua
EmoSasuSaku đã đưa ý kiến …
i <333333333333333333333333333333 KANAME đã đăng hơn một năm qua
050801090907 đã bình luận…
ME TOOO!!!<33333 hơn một năm qua
EmoSasuSaku đã bình luận…
LOL – Liên minh huyền thoại <3333333333333333333333 hơn một năm qua
misi đã bình luận…
me threeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee hơn một năm qua
meganhartxo đã bình luận…
me 4 hơn một năm qua
heart
050801090907 đã đưa ý kiến …
♥_♥___♥_♥_ I tình yêu Kaname!
♥___♥_♥___♥
_♥___♥___♥_
__♥_____♥__
___♥___♥___
____♥_♥____
_____♥_____ đã đăng hơn một năm qua
misi đã bình luận…
me too hơn một năm qua
meganhartxo đã bình luận…
me 3 hơn một năm qua
heart
050801090907 đã đưa ý kiến …
I tình yêu bạn Kaname!!!!<3 đã đăng hơn một năm qua
heart
KanamesLover đã đưa ý kiến …
I tình yêu kaname!! But I don't exactly want to kill Zero.... Mmmm.... Yep for sure Kaname wins the hot contest!!! đã đăng hơn một năm qua
misi đã bình luận…
i agree hơn một năm qua
meganhartxo đã bình luận…
hell yer i agree :) hơn một năm qua
momiji đã đưa ý kiến …
i am the bigest người hâm mộ of kaname . can u add me as your Những người bạn đã đăng hơn một năm qua
misi đã bình luận…
me tooooooooooooooooooo hơn một năm qua
jodieblack99 đã đưa ý kiến …
xin chào its me jodieblack99 can u add me ? plaese!!! LOL – Liên minh huyền thoại omg !! i cant belive your a người hâm mộ of vampier knight me to lllllooooolllll!!!!!!!!!!!!!! đã đăng hơn một năm qua
lightning920 đã đưa ý kiến …
My loveeeeee :)) đã đăng hơn một năm qua
laugh
vampireknight11 đã đưa ý kiến …
ssoooooooooooooooooooooooooooooooo hhhhhhhhhhhot!!!!!!!!!!!!!
i tình yêu kaname kuran! đã đăng hơn một năm qua
misi đã bình luận…
me toooooooooooooooooooooooooooooo hơn một năm qua
kitty13469 đã đưa ý kiến …
If bạn want to tham gia the club 'Kaname vs Zero'
go to this link: link đã đăng hơn một năm qua
big smile
Aubreykarew đã đưa ý kiến …
the best pureblood vampire :) đã đăng hơn một năm qua
ssolanki đã bình luận…
ever best hơn một năm qua
lovely_panda đã bình luận…
Best forever hơn một năm qua
misi đã bình luận…
ever ever eveeeeeeer beeeeest hơn một năm qua
vampireknight11 đã bình luận…
ahhhhhhhhhhhhhhhhhh i sooooooooo agree! still so hot! hơn một năm qua