thành viên fanpop từ năm February 2014

  • Favorite TV Show: Hắc Quản Gia
    Favorite Musician: Yui, Yuki, AKB48, Morning Musume, E-Girls
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

smile
rupsa trao các điểm thưởng cho tôi về my articles
Thanks for the add! đã đăng hơn một năm qua
maedachan đã đưa ý kiến về AKB48
NGT won't have a team system and both N3 and G will be combined đã đăng hơn một năm qua
maedachan đã bình luận…
...... hơn một năm qua
usernameinvalid đã bình luận…
they did this so we don't know who are the guilty members hơn một năm qua
yui1234 đã bình luận…
So clever of them hơn một năm qua
-Miyuki trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
yeah that bình luận was gross on the age poll. đã đăng hơn một năm qua