Darth Vader Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-8 của 8

vaderlover5 đã đưa ý kiến …
Guys who's better VADER vs ANAKIN đã đăng hơn một năm qua
phineasfan2 đã đưa ý kiến …
I like it when he force chokes đã đăng hơn một năm qua
Sden đã đưa ý kiến …
I tình yêu when Anakin says to Obi-Wan: I hate you!!
My favourite character, for sure. đã đăng hơn một năm qua
hijoestudioso đã bình luận…
I like darth vader thêm (even though they're the same) hơn một năm qua
catwoman1222222 đã bình luận…
very good hơn một năm qua
tigressquinzel đã bình luận…
to conquest me fight kung fu hơn một năm qua
JAngel5432 đã đưa ý kiến …
link If bạn really tình yêu Vader, you'd appreciate this.
đã đăng hơn một năm qua
InLoveWithJesus đã đưa ý kiến …
Since my childhood one of my favourite ngôi sao Wars charackters! :D tình yêu him! ... I am your father! đã đăng hơn một năm qua
embraceawesome đã đưa ý kiến …
the dark lord đã đăng hơn một năm qua
RandomOne đã đưa ý kiến …
Fave part: when he walks to the emperer, with his new armor and he heaves a sigh, like he's been crying about Padme :) đã đăng hơn một năm qua
athenarose75 đã đưa ý kiến …
VOTE FOR VADER!

link đã đăng hơn một năm qua
tigressquinzel đã bình luận…
bạn like me? hơn một năm qua