thành viên fanpop từ năm July 2009

  • Female, 35 years old
  • Germany
  • Favorite TV Show: 7th Heaven, Heartland, LittleHouseOnThePrarie
    Favorite Movie: Wunderlust Productions, PureFlix
    Favorite Musician: Downhere,JesusCulture,EvelationWorship;Bethel,Hillsong,CastingCrowns, EnEspiritu&enVerdad,ConquistandoFronteras
    Favorite Book or Author: Bible
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 8 clubs Dedicated (8) Die-Hard Fan in 10 clubs Die-Hard (10)

thông tin trên tường của tôi

sunny
BJsRealm trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
🐇H🐤A🐰P🐣P🐇Y🐥 ➕ 🐰E🐣A🐇S🐥T🐰E🐤R🐇!🐣 ♥♥♥ đã đăng hơn một năm qua
InLoveWithJesus đã đưa ý kiến về Christian âm nhạc
xin chào Guys, I invite bạn to the Christian phim chiếu rạp Club. Lets talk about Movies, Television, Shows, Documentaries etc. that give glory to God :)
link đã đăng hơn một năm qua
InLoveWithJesus đã đưa ý kiến về Thiên chúa giáo
I invite bạn to the Christian Movie Club to talk about every documentary, movie, hiển thị etc. that brings glory to God! :D link đã đăng hơn một năm qua