Jacqueline Pickersgill

thành viên fanpop từ năm September 2010

  • Female, 46 years old
  • Philadelphia, United States of America
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

athenarose75 đã đưa ý kiến về Chiến tranh giữa các vì sao
ttp://www.gamespot.com/greatest-video-game-villain/vote/battle-hub/index.html?battle_id=63

hiển thị them that Vader is still the baddest mofo around and will not be beaten bởi some new kid on the block! đã đăng hơn một năm qua
zachary4 đã bình luận…
yea hơn một năm qua
athenarose75 đã đưa ý kiến về The Joker
link

Vote For The Joker! đã đăng hơn một năm qua
malleo36 đã bình luận…
o.O joker got eleminated!!! hơn một năm qua
malleo36 đã bình luận…
NUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU!!! hơn một năm qua
athenarose75 đã đưa ý kiến về Darth Vader
VOTE FOR VADER!

link đã đăng hơn một năm qua
tigressquinzel đã bình luận…
bạn like me? hơn một năm qua