ASCII ART Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-4 của 4

Jerome0316 đã đưa ý kiến …
I'm huge! đã đăng hơn một năm qua
heartrock đã đưa ý kiến …
i need the code on how to make a tim, trái tim shape using ascii art... đã đăng hơn một năm qua
bethanyc đã đưa ý kiến …
Peace Facebook symbols: ✌☮

Facebook Poker Symbols:

Poker black: ♥ ♦ ♣ ♠

Poker White: ♡ ♢ ♤ ♧

Zodiac symbols for Facebook
♈ – Aries (The Ram)
♉ – Taurus (The bull)
♊ – Gemini (The Twins)
♋ – Cancer (The Crab)
♌ – Leo (The Lion)
♍ – Virgo (The Virgin)
♎ – Libra (The Scales)

đã đăng hơn một năm qua
bethanyc đã đưa ý kiến …
Facebook symbols face 01: ㋡
Facebook symbols face 02: ㋛
Facebook symbols face 03:ツ
Facebook symbols face 04:【ツ】

❤ ❥ ♡ ♥ ღ ɞ

❀ ✿ ❁ ✾ ✽ ❃ ❋

Ƹ̴Ӂ̴Ʒ ƸӜƷ εїз

♪ ♫ ♩ ♬ ♭ ♮ ♯

★ ✩ ✮ ✯ ✰ ☆ ⋆ ╰☆╮✡ ۞
❇ ❈ ❅ ❄ ❆

Religion & belief Facebook symbols

☯ ✡☨ ✞ ✝☥ ☦ ☧ ☩ ☪ ☫ ☬ ☭

đã đăng hơn một năm qua