tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

heartrock has not joined any clubs yet

thông tin trên tường của tôi

heartrock đã đưa ý kiến về ASCII ART
i need the code on how to make a tim, trái tim shape using ascii art... đã đăng hơn một năm qua