Arnold Schwarzenegger Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-10 của 10

Aurychansan đã đưa ý kiến …
Ok đã đăng cách đây 6 tháng
LJ79 đã đưa ý kiến …
Hi Arnold ur a fantastic actor grew up watchin ur phim chiếu rạp n my kids tình yêu ur phim chiếu rạp to Ull always be one my favs x đã đăng hơn một năm qua
marina_specialk đã đưa ý kiến …
Interview with Arnold
link đã đăng hơn một năm qua
rnoldmadrid đã đưa ý kiến …
is the most bodybuilder best ever. đã đăng hơn một năm qua
TUSC đã đưa ý kiến …
Actor, former powerlifter and former governor of California. great accomplishments for a great man đã đăng hơn một năm qua
kevinh3 đã đưa ý kiến …
he is a good actor đã đăng hơn một năm qua
fansfunsz đã đưa ý kiến …
i like him đã đăng hơn một năm qua
Aurychansan đã bình luận…
Ok cách đây 6 tháng
Aurychansan đã bình luận…
Ciao cách đây 6 tháng
Aurychansan đã bình luận…
Ciao figlia cách đây 6 tháng
Aurychansan đã bình luận…
Lo so cách đây 6 tháng
laugh
ilovetdi3598 đã đưa ý kiến …
Dutch: NO!!!!!! Anna: What? *Dutch kicks Anna's gun*
Dutch: DIE!!!!!!!! *Dutch fires a gun to kill the Predator*
*Predator Plasma súng thần công, pháo fires at Dutch* Dutch" UGH!!!!!! Run!! Go!!!! GET TO DA CHOPPA!! *Plays a horror music* đã đăng hơn một năm qua
Master24 đã bình luận…
Best scene. hơn một năm qua
Master24 đã đưa ý kiến …
Welcome to the Arnold Schwarzenegger spot. đã đăng hơn một năm qua
kaka99 đã đưa ý kiến …
WHAT??? 58 fans???How??MAN!his so awesome action actor!! đã đăng hơn một năm qua
lolinsiyal đã bình luận…
he is d best...i luv his work in terminater series!!!!!!!! hơn một năm qua
Bond_Of_Fury đã bình luận…
He is a legend. I don't get how this spot hasn't got at least 500+ fans. hơn một năm qua
kaka99 đã bình luận…
yep :/ hơn một năm qua
Master24 đã bình luận…
Well, I created this spot several months ago. So that pretty much explains why this spot has a low number of fans. Just give it time and we'll get a huge number of những người hâm mộ in no time. hơn một năm qua