thành viên fanpop từ năm August 2011

  • Favorite Movie: Horror
    Favorite Musician: Visual Kei, Jrock
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 29 clubs Dedicated (29) Die-Hard Fan in 17 clubs Die-Hard (17) Fanatic in 2 clubs Fanatic (2)

thông tin trên tường của tôi

visualkat đã đưa ý kiến về Scarlet Valse
Raizo will leave the band in July 2018. đã đăng cách đây 10 ngày
visualkat đã đưa ý kiến về Morrigan
Morrigan will disband in September 2018. đã đăng cách đây 13 ngày
visualkat đã đưa ý kiến về Canival
Canival will disband in November 2018 :( đã đăng cách đây 13 ngày
Xodiack đã bình luận…
Not good news! :( cách đây 12 ngày