thành viên fanpop từ năm August 2011

  • Favorite Movie: Horror
    Favorite Musician: Visual Kei, Jrock
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 28 clubs Dedicated (28) Die-Hard Fan in 18 clubs Die-Hard (18) Fanatic in 2 clubs Fanatic (2)

thông tin trên tường của tôi

visualkat đã đưa ý kiến về Kiryu 己龍
kiryu will release a new DVD 'Onjin Riku' in January 2019. đã đăng cách đây 4 ngày
visualkat đã đưa ý kiến về Scarlet Valse
Scarlet Valse will release a new album 'Metamorphasis' in April 2019. đã đăng cách đây 15 ngày
cake
visualkat đã đưa ý kiến về REIGN レイン
Happy Birthday Kazuharu. 25th November. đã đăng cách đây 23 ngày