thành viên fanpop từ năm August 2011

  • Favorite Movie: Horror
    Favorite Musician: Visual Kei, Jrock
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 28 clubs Dedicated (28) Die-Hard Fan in 17 clubs Die-Hard (17) Fanatic in 2 clubs Fanatic (2)

thông tin trên tường của tôi

visualkat đã đưa ý kiến về Morrigan
Pitty has left the band. đã đăng cách đây 5 ngày
visualkat đã đưa ý kiến về Riku (Vocalist)
Chariots will disband in April 2018 :( đã đăng cách đây 11 ngày
visualkat đã đưa ý kiến về Shinotsuku Ame
Shinotsuku Ame will disband in March 2018. đã đăng cách đây 12 ngày