thành viên fanpop từ năm August 2011

  • Favorite Movie: Horror
    Favorite Musician: Visual Kei, Jrock
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 29 clubs Dedicated (29) Die-Hard Fan in 18 clubs Die-Hard (18) Fanatic in 2 clubs Fanatic (2)

thông tin trên tường của tôi

visualkat đã đưa ý kiến về Rides in ReVellion
Guitarist Tsubaki has officially joined the band. đã đăng cách đây một ngày 1
visualkat đã đưa ý kiến về Jiluka
Jiluka will release a new single 'Polyhedron' of cover songs in May 2019. đã đăng cách đây 7 ngày
visualkat đã đưa ý kiến về Magistina Saga
New bassist Mirei has joined the band. đã đăng cách đây 20 ngày