thành viên fanpop từ năm August 2011

  • Favorite Movie: Horror
    Favorite Musician: Visual Kei, Jrock
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 28 clubs Dedicated (28) Die-Hard Fan in 18 clubs Die-Hard (18) Fanatic in 2 clubs Fanatic (2)

thông tin trên tường của tôi

visualkat đã đưa ý kiến về Nocturnal Bloodlust
Cazqui and Daichi will leave the band in December 2018. đã đăng cách đây 3 ngày
visualkat đã đưa ý kiến về DADAROMA
New tay trống Ryohei has joined the band. đã đăng cách đây 5 ngày
visualkat đã đưa ý kiến về LaBaiser
LaBaiser's 1st full album 'Folklore' will be released in January 2019. đã đăng cách đây 12 ngày