thành viên fanpop từ năm August 2011

  • Favorite Movie: Horror
    Favorite Musician: Visual Kei, Jrock
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 28 clubs Dedicated (28) Die-Hard Fan in 18 clubs Die-Hard (18) Fanatic in 2 clubs Fanatic (2)

thông tin trên tường của tôi

visualkat đã đưa ý kiến về SCAPEGOAT
Scapegoat will resume activities. đã đăng cách đây 4 ngày
visualkat đã đưa ý kiến về ScReW
Rui has formed a band with Ex The Black thiên nga members https://www.articlear.net/ đã đăng cách đây 18 ngày
visualkat đã đưa ý kiến về THE BLACK thiên nga
The Black thiên nga members have formed a new band https://www.articlear.net/ đã đăng cách đây 18 ngày