thành viên fanpop từ năm August 2011

  • Favorite Movie: Horror
    Favorite Musician: Visual Kei, Jrock
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 30 clubs Dedicated (30) Die-Hard Fan in 18 clubs Die-Hard (18) Fanatic in 2 clubs Fanatic (2)

thông tin trên tường của tôi

visualkat đã đưa ý kiến về Leetspeak monsters
Leetspeak monsters will release their new album 'Monster's Theater II' in October 2019. đã đăng cách đây 12 ngày
visualkat đã đưa ý kiến về Kiryu 己龍
kiryu will release a new single 'Tamaki no hashina kigagotoshi' in July 2019. đã đăng cách đây một tháng 1
visualkat đã đưa ý kiến về RAZOR (Band)
Razor will release their first full album in June 2019. đã đăng cách đây một tháng 1