thành viên fanpop từ năm August 2011

  • Favorite Movie: Horror
    Favorite Musician: Visual Kei, Jrock
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 28 clubs Dedicated (28) Die-Hard Fan in 17 clubs Die-Hard (17) Fanatic in 2 clubs Fanatic (2)

thông tin trên tường của tôi

visualkat đã đưa ý kiến về Orochi
Sakurayuki has left the band. đã đăng cách đây 2 ngày
visualkat đã đưa ý kiến về VRZEL
Vrzel will release a best album in June 2018. đã đăng cách đây 9 ngày
visualkat đã đưa ý kiến về VRZEL
Vrzel will disband in June 2018. đã đăng cách đây 9 ngày
Xodiack đã bình luận…
These bands are not lasting! :( cách đây 9 ngày