thành viên fanpop từ năm August 2011

  • Favorite Movie: Horror
    Favorite Musician: Visual Kei, Jrock
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 30 clubs Dedicated (30) Die-Hard Fan in 18 clubs Die-Hard (18) Fanatic in 2 clubs Fanatic (2)

thông tin trên tường của tôi

visualkat đã đưa ý kiến về RAZOR (Band)
Tetsuya will leave the band in November 2019. đã đăng cách đây 7 giờ
visualkat đã đưa ý kiến về Kiryu 己龍
kiryu will release a new single 'kachoufuugetsu' in November 2019. đã đăng cách đây 28 ngày
visualkat đã đưa ý kiến về La'veil MizeriA
La’veil MizeriA will release a best of album in November 2019. đã đăng cách đây một tháng 1