thành viên fanpop từ năm August 2011

  • Favorite Movie: Horror
    Favorite Musician: Visual Kei, Jrock
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 29 clubs Dedicated (29) Die-Hard Fan in 17 clubs Die-Hard (17) Fanatic in 2 clubs Fanatic (2)

thông tin trên tường của tôi

visualkat đã đưa ý kiến về Diealo
Ex members Jun and Setsu (Haku) have formed a new band https://twitter.com/FUSHIANA_info đã đăng cách đây 5 ngày
visualkat đã đưa ý kiến về Jiluka
Jiluka will release a new album 'Metamorphose' in September 2018. đã đăng cách đây 15 ngày
visualkat đã đưa ý kiến về Kiryu 己龍
kiryu will release a new DVD 'Gaifushouu Tour at Nakano Sun Plaza' in September 2018. đã đăng cách đây 24 ngày