tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 3 clubs Dedicated (3) Die-Hard Fan in 3 clubs Die-Hard (3) Fanatic in 1 club Fanatic (1)

thông tin trên tường của tôi

hmmm
Xodiack đã đưa ý kiến về Matenrou Opera
Yuu will depart from Matenrou Opera and retire from âm nhạc due to his dystonia disorder in his left hand. He took breaks from the band in 2012 and 2013 because this problem before but now he can't go on. His last live will be on the 2nd of March. đã đăng cách đây một tháng 1
hmmm
Xodiack đã đưa ý kiến về Yuu (Matenrou Opera)
Yuu will depart from Matenrou Opera and retire from âm nhạc due to his dystonia disorder in his left hand. He took breaks from the band in 2012 and 2013 because this problem before but now he can't go on. His last live will be on the 2nd of March. đã đăng cách đây một tháng 1
Xodiack đã đưa ý kiến về NoGoD
NoGod’s bassist Karin will be leaving the band after April 6th. đã đăng cách đây 2 tháng