tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 3 clubs Dedicated (3) Die-Hard Fan in 3 clubs Die-Hard (3) Fanatic in 1 club Fanatic (1)

thông tin trên tường của tôi

Xodiack đã đưa ý kiến về NoGoD
NoGod’s bassist Karin will be leaving the band after April 6th. đã đăng cách đây 5 ngày
cake
Xodiack đã đưa ý kiến về Mahiro Kurosaki
Happy Birthday Mahiro! đã đăng cách đây 2 tháng
redshiva trao các điểm thưởng cho tôi về my images
nice đã đăng cách đây 5 tháng