tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 3 clubs Dedicated (3) Die-Hard Fan in 3 clubs Die-Hard (3) Fanatic in 1 club Fanatic (1)

thông tin trên tường của tôi

smile
Xodiack đã đưa ý kiến về Kiryu 己龍
Happy Birthday to Takemasa! đã đăng cách đây 3 tháng
smile
Xodiack đã đưa ý kiến về Takemasa Kujou
Happy Birthday to Takemasa! đã đăng cách đây 3 tháng
surprise
Xodiack đã đưa ý kiến về DADAROMA
Unfortunately, news has come out that Yusuke will withdraw from the band due to dystonia after their oneman at Shibuya O-WEST on August 28th. DADAROMA will pause activities. đã đăng cách đây 3 tháng