Joy

thành viên fanpop từ năm September 2010

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 16 clubs Dedicated (16) Die-Hard Fan in 20 clubs Die-Hard (20) Fanatic in 1 club Fanatic (1)

thông tin trên tường của tôi

smile
HaleyDewit trao các điểm thưởng cho tôi về my images
For your 'Oliver & Felicity' fanart on my spot :) đã đăng cách đây 4 ngày
smile
OakTown_Queen trao các điểm thưởng cho tôi về my answers
ngẫu nhiên prop! đã đăng cách đây 12 ngày
smile
whatsupbugs trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
Hi. đã đăng cách đây 17 ngày