Joy

thành viên fanpop từ năm September 2010

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 17 clubs Dedicated (17) Die-Hard Fan in 20 clubs Die-Hard (20) Fanatic in 1 club Fanatic (1)

thông tin trên tường của tôi

smile
HaleyDewit trao các điểm thưởng cho tôi về my images
For your 'Taylor Swift' các biểu tượng on my spot! They're gorgeous. đã đăng cách đây 20 ngày
smile
HaleyDewit trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Hey, I'm looking for a new spot look and I was hoping you'd want to make some banners and icons.

link đã đăng cách đây 27 ngày
heart
BJsRealm trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
🐰H🐣A🐇P🐥P🐰Y🐤➕🐇E🐥A🐰S🐤T🐇E🐣R🐰! ♥️🌹♥️🌹♥️🌹♥️🌹♥️ đã đăng cách đây một tháng 1