Joy

thành viên fanpop từ năm September 2010

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 17 clubs Dedicated (17) Die-Hard Fan in 20 clubs Die-Hard (20) Fanatic in 1 club Fanatic (1)

thông tin trên tường của tôi

smile19 đã đưa ý kiến về Stephen Amell & Emily Bett Rickards
Happy 7 năm Friendaversary to my 2 yêu thích Canadian besties, who are the true definition of friendship goals. I tình yêu you, bạn adorable dorks. 💞 đã đăng cách đây một tháng 1
kiss
smile19 đã đưa ý kiến về HaleyDewit
tình yêu the new look! đã đăng cách đây 3 tháng
smile
HaleyDewit trao các điểm thưởng cho tôi về my images
For your 'Taylor Swift' các biểu tượng on my spot! They're gorgeous. đã đăng cách đây 4 tháng