thành viên fanpop từ năm March 2012

  • Female, 23 years old
  • Favorite Movie: the lord of the rings trilogy
    Favorite Book or Author: the lord of the rings books,the hobbit,and the children of hurin
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

lotrismylife đã đưa ý kiến về Truyền thuyết ttầm thủ
Great Show! đã đăng hơn một năm qua