thành viên fanpop từ năm July 2011

  • Male, 22 years old
  • London, United Kingdom
  • Favorite TV Show: Doctor Who
    Favorite Movie: LOTR
    Favorite Book or Author: LOTR
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

westside525 đã đưa ý kiến …
yêu thích Doctor,Favorite Companion,Favorite Monster? đã đăng hơn một năm qua
Arador đã bình luận…
Tenth Doctor, Donna Noble, Daleks. Although the fourth Doctor is pretty good as well, and I like the Ood. How about you? hơn một năm qua
westside525 đã bình luận…
Fourth Doctor,Sarah Jane,Sontarans hơn một năm qua
Arador đã đưa ý kiến về Doctor Who
Please would bạn tham gia my spot for the brilliant Doctor Who New Series Books:
link đã đăng hơn một năm qua
Arador đã đưa ý kiến về Doctor Who... series 1 - series 4.
Just bought Planet of the Dead on DVD - I now own every episode from 'Rose' (series 1) to 'The Big Bang' (series 5), and am saving up for series 6 đã đăng hơn một năm qua
no1drwhofan đã bình luận…
Cool!I own loads of Hartnell, Troughton, Pertwee, T. Baker, Davison, C. Baker, McCoy, Eccleston and Tennant DVDs. Lamentably, I don't have McGann. :( hơn một năm qua