Nelson Wilbury

thành viên fanpop từ năm June 2012

  • Male, 32 years old
  • Hoa Kỳ
  • Favorite TV Show: Robotech
    Favorite Musician: Roger Waters of màu hồng, hồng Floyd
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

Streamlinefan đã đưa ý kiến về Casshern Sins
Epic reboot my ass! I feel so bad for poor Tatsuo Yoshida! đã đăng hơn một năm qua
Streamlinefan đã bình luận…
And there's already a Casshern club on here. hơn một năm qua
Axel1313 đã bình luận…
But it wasn't a Casshern Sins site.Plus, I didn't say the reboot was better. Just epic. hơn một năm qua