thành viên fanpop từ năm May 2011

  • Female, 24 years old
  • Hoa Kỳ
  • Favorite TV Show: Don't watch tv that often. I like In Living Color, Looney Tunes, the Golden Girls, Những người bạn and Heroes, and more.
    Favorite Movie: There's a lot -- The King and I, The Ten Commandments, any good/decent animated films (Disney, Warner Bros., Anime/Manga films, Dreamworks), + more.
    Favorite Book or Author: The Bible, and lots of others...like Inkheart, the Confessions of Nat Turner, manga Messiah, Mad Kestrel,
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

moonfire12024 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
nice icon~nya(sorry.i tình yêu 2 sound like a cat) đã đăng hơn một năm qua
big smile
MUFASAROAR01 trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
your awsome...cause u like ofra haza!!!! đã đăng hơn một năm qua
KaitouSamurai2 đã bình luận…
Why thank you! She's got great music. And I'm sorry for answering bạn so late. School happens. hơn một năm qua
smile
demyxfangirl trao các điểm thưởng cho tôi về my images
hi!! and thanks for being a người hâm mộ !! :) đã đăng hơn một năm qua