Nova Sunshine

thành viên fanpop từ năm July 2012

  • Male, 21 years old
  • Omaha, NE, United States Virgin Islands
  • Favorite TV Show: My Little Pony: Friendship is Magic
    Favorite Musician: A7x
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

       

thông tin trên tường của tôi

AquoMoon đã đưa ý kiến …
"Heya general" đã đăng hơn một năm qua
AquoMoon đã đưa ý kiến …
So for the elements of harmony một giây generation, what is it? đã đăng hơn một năm qua
DE4DLIESTP0NY đã bình luận…
A few of us made our ponies into the tiếp theo holders of The Elements of Harmony. anypony can join, bạn just wont get an element. hơn một năm qua
AquoMoon đã bình luận…
Oh okay, I was just wondering... hơn một năm qua
AquoMoon trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Prop, just for making the rp go longer than I thought it would be, I tình yêu rp so thanks đã đăng hơn một năm qua
DE4DLIESTP0NY đã bình luận…
yes, i see where its going too. hơn một năm qua
AquoMoon đã bình luận…
Really? I don't really know, I am just trying to have fun, so what do u think will happen? hơn một năm qua