thêm hình ảnh

Rosario Vampire Hình ảnh

thêm video

Rosario Vampire Video

tạo phiếu bầu

Rosario Vampire Số Phiếu Bầu

người hâm mộ lựa chọn: Moka Akashiya (Inner)
28%
23%
người hâm mộ lựa chọn: Mizune?!?!??? also my fav
44%
33%
người hâm mộ lựa chọn: Shizuka (Cat teacher)
59%
19%
người hâm mộ lựa chọn: yes of course!
87%
8%
người hâm mộ lựa chọn: Tsukune
77%
23%
thêm rosario vampire số phiếu bầu >>  
thêm câu hỏi

Rosario Vampire Các Câu Trả Lời

chưa có ai trả lời câu hỏi này
2 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
1 người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
1 người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
thêm rosario vampire các câu trả lời >>  
viết bài

Rosario Vampire Các Bài Viết

thêm rosario vampire các bài viết >>  

Rosario Vampire đường Dẫn

thêm rosario vampire đường dẫn >>  

Rosario Vampire tường

Legend_Jared đã đưa ý kiến …
xin chào Guys small Update there is now a Blu-ray Box set Available for purchase through sentai filmworks go check it out! đã đăng hơn một năm qua
jiraiyaakashiya đã đưa ý kiến …
Seems pretty dead here what a shame. Was looking phía trước, chuyển tiếp to new content. đã đăng hơn một năm qua
Legend_Jared đã bình luận…
Yes unfortunately the page has been in the decline since the hiển thị was removed from Netflix. It also doesn't help that it seems người hâm mộ pop is less active these days as well. hơn một năm qua
heart
fansfunsz đã đưa ý kiến …
in past some of my enemyes have got bring me to hate it đã đăng hơn một năm qua