thành viên fanpop từ năm January 2014

  • Female, 21 years old
  • Philippines
  • Favorite Musician: αкв48
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

CyborgIdol đã đưa ý kiến về AKB48
11gatsu sold 1,048,400 copies 💽 đã đăng hơn một năm qua
heart
CyborgIdol đã đưa ý kiến về Watanabe Mayu
11gatsu sold 1,048,400 copies đã đăng hơn một năm qua
CyborgIdol đã đưa ý kiến về Watanabe Mayu
I will always tình yêu bạn 💜 đã đăng hơn một năm qua