thành viên fanpop từ năm January 2014

  • Female, 21 years old
  • Philippines
  • Favorite Musician: αкв48
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

CyborgIdol đã đưa ý kiến về AKB48
Goodbye Heisei (平成) and welcome Reiwa (令和) đã đăng cách đây 5 tháng
CyborgIdol đã bình luận…
We welcome Reiwa the era of peace and harmony cách đây 5 tháng
CyborgIdol đã đưa ý kiến về AKB48
11gatsu sold 1,048,400 copies 💽 đã đăng hơn một năm qua
heart
CyborgIdol đã đưa ý kiến về Watanabe Mayu
11gatsu sold 1,048,400 copies đã đăng hơn một năm qua