thành viên fanpop từ năm January 2014

  • Female, 22 years old
  • Philippines
  • Favorite Musician: αкв48
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

CyborgIdol đã đưa ý kiến về AKB48
Goodbye Heisei (平成) and welcome Reiwa (令和) đã đăng hơn một năm qua
CyborgIdol đã bình luận…
We welcome Reiwa the era of peace and harmony hơn một năm qua
CyborgIdol đã đưa ý kiến về AKB48
11gatsu sold 1,048,400 copies 💽 đã đăng hơn một năm qua
heart
CyborgIdol đã đưa ý kiến về Watanabe Mayu
11gatsu sold 1,048,400 copies đã đăng hơn một năm qua