thêm hình ảnh

Codename: Kids tiếp theo Door Hình ảnh

thêm video

Codename: Kids tiếp theo Door Video

tạo phiếu bầu

Codename: Kids tiếp theo Door Số Phiếu Bầu

hòa!
Heinrich/ Henrietta Von...
50%
Lizzie Divine
50%
người hâm mộ lựa chọn: Operation: OFFICE
Operation: OFFICE
33%
Operation: sú ng thầ n cô ng, phá o
17%
người hâm mộ lựa chọn: Operation: FLAVOR
Operation: FLAVOR
33%
Operation: mè o
17%
người hâm mộ lựa chọn: Operation: FUTURE
Operation: FUTURE
33%
Operation: BUTT
17%
hòa!
Operation: SATURN
33%
Operation: MAURICE
33%
thêm codename: kids tiếp theo door số phiếu bầu >>  
thêm câu hỏi

Codename: Kids tiếp theo Door Các Câu Trả Lời

chưa có ai trả lời câu hỏi này
3 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
1 người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
3 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
thêm codename: kids tiếp theo door các câu trả lời >>  
viết bài

Codename: Kids tiếp theo Door Các Bài Viết

thêm codename: kids tiếp theo door các bài viết >>  

Codename: Kids tiếp theo Door đường Dẫn

thêm codename: kids tiếp theo door đường dẫn >>  

Codename: Kids tiếp theo Door tường

surprise
glelsey đã đưa ý kiến …
Omg 999 fans. đã đăng hơn một năm qua
glelsey đã bình luận…
Just noticed we've hit 1000 now. Greetings, 1000th fan, whoever bạn are! hơn một năm qua
cake
glelsey đã đưa ý kiến …
Operation ZERO premiered in the US ten years cách đây today! Damn, I feel old now. đã đăng hơn một năm qua
RavenRechior đã bình luận…
Don't feel bad, so do I. XD cách đây một tháng 1
cool
glelsey đã đưa ý kiến …
We now have 900 fans!! \o/ (Still need thêm though because KND is awesome). đã đăng hơn một năm qua