giống cúc, daisy Miller

thành viên fanpop từ năm June 2010

  • 40 years old
  • Washington, DC, United States of America
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 2 clubs Dedicated (2) Die-Hard Fan in 4 clubs Die-Hard (4)

thông tin trên tường của tôi

wink
TheCountess trao các điểm thưởng cho tôi về my pop quiz questions
...and thank bạn for adding even more! Besides making me pick my brain, that actually inspired me to create another Miss Fisher wallpaper. I hope bạn enjoy it and the others. ;) đã đăng hơn một năm qua
wink
TheCountess trao các điểm thưởng cho tôi về my pop quiz questions
Thank bạn for not only joining the Miss Fisher's Murder Mysteries club, but for adding a bit of life to it (and making me pick my brain - lol!). I must admit, one hoặc two of my các câu trả lời were just lucky guesses. đã đăng hơn một năm qua
laugh
lovebradleyj11 trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
I added bạn because your a người hâm mộ of OUAT and that in itself is awesome đã đăng hơn một năm qua