Josie Landrum

thành viên fanpop từ năm December 2011

  • Female, 27 years old
  • Hoa Kỳ
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

       

thông tin trên tường của tôi

sick
jland2000 đã đưa ý kiến …
I am sick and it sucks big time. I hope i am better bởi tomarrow. đã đăng hơn một năm qua
jland2000 đã đưa ý kiến …
i ment tình yêu too!!! i just for got to look up at the screen so i know that i have to change something that i have done wrong so sorry about the spelling. đã đăng hơn một năm qua
jland2000 đã đưa ý kiến …
i ment mine đã đăng hơn một năm qua