Cintia misses fanpop :(

thành viên fanpop từ năm January 2009

  • Female, 36 years old
  • Joinville, Brazil
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 2 clubs Dedicated (2) Die-Hard Fan in 4 clubs Die-Hard (4)

thông tin trên tường của tôi

Heeriness đã đưa ý kiến …
Hello!! Howdy do? I am kinda new here and haven't a clue where to begin :) đã đăng hơn một năm qua
big smile
laurik2007 trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
Boo!!! :)))) đã đăng hơn một năm qua
sheri_ trao các điểm thưởng cho tôi về my links
It's been so long!! D: Missing the Chair Family spot ! <3
How cute is Hanna? :3 haha, are bạn enjoying PLL so far?! any stand out fave couples hoặc characters yet? :) đã đăng hơn một năm qua