thành viên fanpop từ năm December 2009

  • Female, 34 years old
  • sydney, Australia
  • Favorite Movie: this is it, moonwalker, captain eo, ghosts, the wiz & of michael Jackson concerts :)
    Favorite Musician: ♥ Michael Jackson ♥
    Favorite Book or Author: michael jackson books, the man in the mirror, moonwalk, dancing the dream etc.
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

big smile
MJluv4ever trao các điểm thưởng cho tôi về my articles
Hi! tình yêu ur pics!!!! đã đăng hơn một năm qua
tkdiamond đã đưa ý kiến …
xin chào Happy Holidays ...........love your pics of Mic đã đăng hơn một năm qua
tkdiamond đã bình luận…
especially the one where he is sticking his tongue out ....if bạn haven't bạn should see his cross-eyed face hơn một năm qua
big smile
MJlover101 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Hey! Just became a người hâm mộ of yours. I tình yêu ur pics! Hope to talk to ya soon. Ta-ta! đã đăng hơn một năm qua