Casidy Arrellano

thành viên fanpop từ năm October 2010

  • Female, 24 years old
  • San Antonio, United States of America
  • Favorite TV Show: Silent thư viện
    Favorite Movie: Stan Helsing
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

smile
XxCasidyRawrzxX đã đưa ý kiến về Professional Wrestling
Lita Rocks!! đã đăng hơn một năm qua
angry
XxCasidyRawrzxX đã đưa ý kiến về wwe
Michelle Mccool is Ugly!! đã đăng hơn một năm qua
XxCasidyRawrzxX đã đưa ý kiến về wwe
I Can't Believe John Cena Joined Nexus đã đăng hơn một năm qua