Waseubi Tarang

thành viên fanpop từ năm April 2015

  • 22 years old
  • Seoul, South Korea
  • Favorite TV Show: Running Man
    Favorite Movie: Fast & The Furious
    Favorite Musician: Girls Generation/SNSD, Red Velvet , 2ne1EXO,fx
    Favorite Book or Author: Bible Books/Bible Stories
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

                 

thông tin trên tường của tôi

SoshiSones9 đã đưa ý kiến về Girl’s Generation/SNSD
I'm back guys !! đã đăng hơn một năm qua
SoshiSones9 đã đưa ý kiến về Girl’s Generation/SNSD
Sorry guys ive been so busy, bạn know, school days... I will be busy this month,but still i will still visit here. I will be so busy because of projects,output and homeworks. đã đăng hơn một năm qua
demmah đã bình luận…
its okay., were all busy :) hơn một năm qua
SoshiSones9 đã bình luận…
oh ok ;) hơn một năm qua
smile
BlackPearlLuver trao các điểm thưởng cho tôi về my answers
Hi! I'm telling bạn how to put up a thông tin các nhân picture!
Firstly, go to các bức ảnh and then đăng tải a photo. You'll see an option asking if bạn want that bức ảnh to be your thông tin các nhân picture! If bạn do, click the little box but if bạn don't then leave it. bạn can also đăng tải the Image and then afterwards when bạn view all of your các bức ảnh you'll see a body option underneath the photo. Click that if bạn want it to be your thông tin các nhân pic! I'm so sorry if it wasn't to helpful! I tried! đã đăng hơn một năm qua
SoshiSones9 đã bình luận…
Thank u very much! I appreciate it.. ^_^ hơn một năm qua