tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

                 

thông tin trên tường của tôi

sunny
Sn822007 trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
Could u tham gia the club?link type in da box above there Girls' Generation Club.If yes,u're awesome but if not,it's just fine..don misunderstanding me for forcing u to tham gia the club ^^ LOL.!!! For ur info,the club now has about 300 fans..i am tellin u this cuz i don't wan u to tham gia the wrong club~XD n i hop3 we can be fr|endz~^^ (。◕‿‿◕。) đã đăng hơn một năm qua
Sooomy đã bình luận…
LOOOL okay hun u win ;p hơn một năm qua
Sn822007 đã đưa ý kiến …
JOin Jessica SNSD club XD đã đăng hơn một năm qua
Sooomy đã bình luận…
- LOOOL I don't like SNSD but i like Jessica she's very beautiful girl ;* ;) hơn một năm qua
YoonALights đã bình luận…
What about YoonA?x3 hơn một năm qua
Sooomy đã bình luận…
LOOOOOOOOOOOOL she's Cute ;* <3 hơn một năm qua