Demogorgon

thành viên fanpop từ năm October 2019

  • Female
  • Favorite TV Show: STRANGER THINGS!!!!!!!!!
    Favorite Movie: Stand bởi me
    Favorite Musician: Madonna
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

                 

thông tin trên tường của tôi

ST-Lover đã đưa ý kiến về Marvel Cinematic Universe
HOW DARE THEY KILL BLACK WIDOW!!!!! HAWKEYE SHOULD HAVE DIED!!!! đã đăng hơn một năm qua
ST-Lover đã đưa ý kiến về Stranger Things
I had a stranger things b ngày party and it was amazing!!!!! I AM THE STRANGER THINGS #1 người hâm mộ AND NO ONE CAN PROVE ME WRONG!!!!!!!!!!!! đã đăng hơn một năm qua