Yolanda Martin

thành viên fanpop từ năm June 2013

  • Female, 41 years old
  • Charlotte, NC
  • Favorite Musician: Michael Jackson
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

big smile
MusicIsMyDrug13 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
xin chào welcome to fanpop!!!! <3 đã đăng hơn một năm qua
QueenMJJ81 đã bình luận…
Thank You!! Great to be here... Forgive me for responding so late! hơn một năm qua
smile
cherl12345 đã đưa ý kiến …
Hi, My name is Tamara, and I added bạn to my fanlist đã đăng hơn một năm qua
QueenMJJ81 đã bình luận…
Thanks! Nice to meet you! hơn một năm qua
cherl12345 đã bình luận…
Thank bạn hơn một năm qua