Krystal Feng

thành viên fanpop từ năm November 2008

  • Female, 27 years old
  • Auckland, Auckland
  • Favorite TV Show: H2O - Chỉ cần Thêm nước
    Favorite Movie: Mamma Mia
    Favorite Musician: Mylie Cyrus
    Favorite Book or Author: Siren Status (H2o Book)
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 1 club Dedicated (1)

thông tin trên tường của tôi

big smile
dino123 đã đưa ý kiến …
Please tham gia my club 'Tama-Friends' , tìm kiếm for it! PLEASE!! đã đăng hơn một năm qua
H2OJUSTADDMUSIC đã đưa ý kiến …
get ready for the worldwide release of H2O S3 SOUNDTRACK!!
we need to know what your fav song is to release as the first single and video?
tham gia us on twitter link
tham gia us on Youtube link
and get ready for interviews, videos, prizes and thêm magic mermaid music!!!!!! đã đăng hơn một năm qua
Rammstein_lover đã đưa ý kiến …
Hey,Crystal.We wrote together at my old nick ketrin456 and now i pve got this new :-) đã đăng hơn một năm qua