thành viên fanpop từ năm November 2012

  • Female, 28 years old
  • Heaven, Australia
  • Favorite TV Show: Criss Angel Mindfreaks
    Favorite Musician: Black Veil Brides & Linkin Park
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

brandonaz đã đưa ý kiến …
hey(: đã đăng hơn một năm qua
EmoSceneKid đã bình luận…
xin chào :D hơn một năm qua
smile
EmoSceneKid đã đưa ý kiến về EmoTeen
xin chào hellow đã đăng hơn một năm qua