Lana Copeg

thành viên fanpop từ năm June 2012

  • Female, 25 years old
  • Happy Harbour
  • Favorite Musician: Paramore, All Time Low, Three Days Grace
    Favorite Book or Author: Maximum Ride
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

                 

thông tin trên tường của tôi

ArwinYJ đã đưa ý kiến về Young Justice OC'S!!!
(sits in cây hummong with my staff lying across my lap) I'm still alive but I'm barely breathing, just prayed to a God that I don't believe in đã đăng hơn một năm qua
BeccaYJ đã bình luận…
I tình yêu THAT SONG! hơn một năm qua
ArwinYJ đã bình luận…
Really my brother used to sing it to me when I was little hơn một năm qua
ArwinYJ đã bình luận…
((dammit gtg bye)) hơn một năm qua
BeccaYJ đã bình luận…
((AWWWWWWWWW! :( BYE!)) hơn một năm qua
ArwinYJ đã đưa ý kiến về Young Justice OC'S!!!
Anyone here? đã đăng hơn một năm qua
InfinityYJ đã bình luận…
*pokes her* Yes. I am! hơn một năm qua
ArwinYJ đã bình luận…
xin chào Fin hơn một năm qua
ArtemisYJ đã bình luận…
Me too (eats pickle) hơn một năm qua
HarmonianYJ đã bình luận…
ME ME ME. hơn một năm qua
ArwinYJ đã đưa ý kiến về Young Justice OC'S!!!
(walks into cave) Anyone here? đã đăng hơn một năm qua
FrostBiteYJ đã bình luận…
I'm here (sitting on the couch) hơn một năm qua
AislingYJ đã bình luận…
*to arwin* No idea. hơn một năm qua
InfinityYJ đã bình luận…
*grins* NO I AM NOT. Wait, yes I am, no i'm not, yes i am.. *continues in romanian* hơn một năm qua