The Tudors Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-10 của 15

fansfunsz đã đưa ý kiến …
i have got it too finally at last đã đăng hơn một năm qua
smile
teampetrova đã đưa ý kiến …
A spot for Anne & Mary Boleyn:
link đã đăng hơn một năm qua
big smile
teampetrova đã đưa ý kiến …
I recently started to watch this hiển thị just for Anne Boleyn and it's amazing <3 đã đăng hơn một năm qua
heart
AcidBanter đã đưa ý kiến …
I absolutely tình yêu this show!!! đã đăng hơn một năm qua
loveofdelena đã bình luận…
Me too!! <333 hơn một năm qua
smile
DeniseAnne đã đưa ý kiến …
The new Mary I vs Elizabeth I's spot: link đã đăng hơn một năm qua
smile
DeniseAnne đã đưa ý kiến …
Follow my new Anne Boleyn and Elizabeth Tudor's spot: link đã đăng hơn một năm qua
fansfunsz đã đưa ý kiến …
wow đã đăng hơn một năm qua
fansfunsz đã bình luận…
i have got it this now but i miss the 3rd serie hơn một năm qua
wink
twilightsaga94 đã đưa ý kiến …
Follow me on tumblr link đã đăng hơn một năm qua
MutantRainbow37 đã đưa ý kiến …
I've just rewatched Season 1, it reminded me of how seriously amazing JRM & the hiển thị is. đã đăng hơn một năm qua
heart
bussykussi đã đưa ý kiến …
Anne Boleyn Best Queen Ever<3 đã đăng hơn một năm qua
050801090907 đã bình luận…
I agree =) hơn một năm qua
heart
h4ever đã đưa ý kiến …
thomas cromwell is way hot ,james frain is the best đã đăng hơn một năm qua
smile
twilightsaga94 đã đưa ý kiến …
Queen Jane <3 Spot

link đã đăng hơn một năm qua
Danea đã đưa ý kiến …
One of the Best Master pieces in a long Time :) Brilliant Actors for a Perfect Layout True Story Xxx đã đăng hơn một năm qua
bussykussi đã bình luận…
So agree!# hơn một năm qua
timeandfate đã bình luận…
I agree with bạn two hơn một năm qua
loveofdelena đã bình luận…
absolutely!! the tudors is awsome!! and i have always been acsinated with europiean history! hơn một năm qua
Hiling99 đã đưa ý kiến …
Henry is so HOT! đã đăng hơn một năm qua
heart
epicdelena4ever đã đưa ý kiến …
I tình yêu THE TUDORS! henry cavill & JRM <3
I think we need a new banner though. đã đăng hơn một năm qua
modernfan đã bình luận…
I completely agree! hơn một năm qua
bussykussi đã bình luận…
^^agree<3 hơn một năm qua