Telenovela Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-10 của 15

smile
brimenyy đã đưa ý kiến …
tham gia my spot for Dulce! :) link đã đăng hơn một năm qua
daughterofcokie đã đưa ý kiến …
What channel offers Telenovela with English subtitles? Any ideas? đã đăng hơn một năm qua
srebrnyblekit đã đưa ý kiến …
Can i find ABISMO DE PASION những người hâm mộ here ? :) xx đã đăng hơn một năm qua
MaryMarie đã bình luận…
I saw the novela. bạn should make a spot for it. hơn một năm qua
aceg đã đưa ý kiến …
Has anyone seen Amar y Temer? đã đăng hơn một năm qua
cool
alirioaguero2 đã đưa ý kiến …
New Fanfic Telenovela ''Los Intrusos'' hoặc ''The Intruders'' is coming soon, written bởi me. If bạn are intersted let me know, and I'll start nghề viết văn it down here on FanPop in Fanfic section. Thanks:)

This is supposed to be first original fanfic telenovela on FanPop:) đã đăng hơn một năm qua
crying
alirioaguero2 đã đưa ý kiến …
People we shall remember, who died in 2011 and left their mark in Telenovela world:(

JORGE LAVAT (1933-2011)
ROSANGELA BALBO (1941-2011)
LORENZO DE RODAS (1930-2011)
PEDRO ARMENDARIZ, JR. (1940-2011)

RIP and may your names be remembered in Telenovela world.
đã đăng hơn một năm qua
heart
ded99 đã đưa ý kiến …
like new look đã đăng hơn một năm qua
OTHjovana đã bình luận…
I'm glad bạn like it ;) hơn một năm qua
myfrau đã đưa ý kiến …
hey, i'm really obsessed with the telenovela pasion de gavilanes , especially with sara y franco, so guys can bạn tell where can i watch it online hoặc download it, pleeeease <3 đã đăng hơn một năm qua
big smile
alirioaguero2 đã đưa ý kiến …
Hi! New fan! I actually watched, entire hoặc partially at least 50 Telenovela in my life, so I'm quite qualified to talk about them! Greetings to everyone!!!!! đã đăng hơn một năm qua
smile
Paola17 đã đưa ý kiến …
hey.... if bạn like Jorge Luis Pila please tham gia to his club:))
here is a link:

link đã đăng hơn một năm qua
rosyn_cullen đã đưa ý kiến …
Do bạn like "Mi Corazón Insiste... en Lola Volcán" ? Please tham gia my spot!

link đã đăng hơn một năm qua
Agua đã bình luận…
si its gud hơn một năm qua
heart
Paola17 đã đưa ý kiến …
there is a new club espinela ( jencarlos canela & gaby espino)
...please tham gia it !!!

link

thank you:))) đã đăng hơn một năm qua
ded99 đã đưa ý kiến …
link đã đăng hơn một năm qua
smile
Paola17 đã đưa ý kiến …
hey...this is new spot of mas sabe el diablo...please tham gia it!!!!!

link đã đăng hơn một năm qua
kendall23 đã bình luận…
i loved that novela hơn một năm qua
heart
olta đã đưa ý kiến …
inocente de ti đã đăng hơn một năm qua