màu hồng, hồng cellphones Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-4 của 4

mrsrayrayswag đã đưa ý kiến …
242nd fan. Ever cellphone on this club is whack. If it ain't got SMS messaging and internet capability, I don't want it. đã đăng hơn một năm qua
big smile
ppgzblossom123 đã đưa ý kiến …
cool this is so fab!!!!!!!!!!!!! đã đăng hơn một năm qua
beepboop đã bình luận…
IM THE 200TH FAN! hơn một năm qua
Alice-Jade đã bình luận…
This is awesome! hơn một năm qua
beatifullove146 đã bình luận…
ya and im a 300 th người hâm mộ hơn một năm qua
sspence878 đã đưa ý kiến …
I have a màu hồng, hồng LG cookie đã đăng hơn một năm qua
beepboop đã bình luận…
My friend Eric has a màu hồng, hồng Nokia hơn một năm qua
beepboop đã bình luận…
He HATES IT! hơn một năm qua
mrsrayrayswag đã bình luận…
ur nigga,Eric dont know what he takin bout! i have a Nokia Lumia 521, brand new and its very cool so she can shut up. un greatful child! probebly wants a dumb iPhone 5! iPhones suck! táo, apple is dead,just like Steve Jobs! so #getalife! hơn một năm qua
pie101 đã đưa ý kiến …
wut about màu hồng, hồng keyboard phones?
đã đăng hơn một năm qua
bieber14334 đã bình luận…
xin chào that is da cellphone kimi has!! hơn một năm qua
ppgzblossom123 đã bình luận…
=)))) hơn một năm qua
Alice-Jade đã bình luận…
That's old i phone 5's are the best hơn một năm qua