Alice Chapman

thành viên fanpop từ năm March 2013

  • Female, 21 years old
  • West Point, Georgia
  • Favorite TV Show: The Big Bang Theory
    Favorite Movie: The Hunger Games Trilogy | Murder on the Orient Express
    Favorite Musician: Ariana Grande | Justin Bieber
    Favorite Book or Author: The Hunger Games Trilogy
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

Alice-Jade đã đưa ý kiến …
i'm back from the dead and god have i done so many embarrassing shit in my life before. re-modelling. refurnishing. but it's gonna take a while to un-fan and un-stan 300+ các câu lạc bộ LOL – Liên minh huyền thoại đã đăng hơn một năm qua
Simpo1 trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
Ask to receive. Yes bạn believe đã đăng hơn một năm qua
kiss
Alice-Jade đã đưa ý kiến về Greyson Chance
He has a new song "Meridians" and I tình yêu the lyrics... hahaha... I suggest bạn guys check it out too! Luv y'all!!! đã đăng hơn một năm qua
erinlabadie đã bình luận…
i tình yêu that song! hơn một năm qua