Michael & Maria Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-8 của 8

jamboni đã đưa ý kiến …
The new biểu tượng is stunning! đã đăng hơn một năm qua
Slayerfest93 đã đưa ý kiến …
I tình yêu the new biểu tượng ♥ đã đăng hơn một năm qua
sk91 đã bình luận…
agreed! hơn một năm qua
fansfunsz đã đưa ý kiến …
wow đã đăng hơn một năm qua
IBelieveInJesus đã đưa ý kiến …
I soo tình yêu this couple :) đã đăng hơn một năm qua
yuniemae đã đưa ý kiến …
For some reason when i was younger i heard of Roswell but never really watch it....and during the summer i watch all 3 seasons like nonstop because it was addicting. Maria and Michael are my fave couple!!! hehe đã đăng hơn một năm qua
InLoveWithJesus đã đưa ý kiến …
I absolutely agree! tình yêu them together. One of my favourite TV couples ever! đã đăng hơn một năm qua
heart
Slayerfest93 đã đưa ý kiến …
I'm new to Roswell. I've watched the first season and I absolutely tình yêu Michael and Maria. Favourite couple and favourite characters. :) đã đăng hơn một năm qua
rabya_1 đã đưa ý kiến …
m/m r still one of my fav couple đã đăng hơn một năm qua
grizzelda đã bình luận…
Ditto! tình yêu em. Just watched Season 1 again for the 50th time xx hơn một năm qua