Kendall Knight Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-10 của 34

heart
elsa4665 đã đưa ý kiến …
my name is Rebecca Horne I am your biggest người hâm mộ bạn are so hot and cute I cant stop thing about bạn đã đăng hơn một năm qua
crying
btrrocks50 đã đưa ý kiến …
oh kendall u are AWESOME I WISH I COULD MEET U đã đăng hơn một năm qua
140990 đã bình luận…
same Here!! hơn một năm qua
kiss
ImNoSuperHero đã đưa ý kiến …
Oh Kendall..You will be mine!!! đã đăng hơn một năm qua
jadhurshana đã đưa ý kiến …
I like kendall he is cool and hot. đã đăng hơn một năm qua
heart
domosarah đã đưa ý kiến …
kendall is so handsome đã đăng hơn một năm qua
heart
allisonb18 đã đưa ý kiến …
i tình yêu bạn kendall i want to meet on stage in chicago. đã đăng hơn một năm qua
heart
kendallismylife đã đưa ý kiến …
i tình yêu kendall sooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo much đã đăng hơn một năm qua
Ashleigh23 đã đưa ý kiến …
He's sooo cute (: đã đăng hơn một năm qua
Ashleigh23 đã bình luận…
hes my fave hơn một năm qua
simpleplan12345 đã đưa ý kiến …
I tình yêu kendall he rocks đã đăng hơn một năm qua
heart
allisonb18 đã đưa ý kiến …
i tình yêu bạn kendall more. đã đăng hơn một năm qua
one_a_kind4ever đã đưa ý kiến …
I tình yêu roll your windows down. that is an awesome song đã đăng hơn một năm qua
greentail21 đã đưa ý kiến …
Kendall bạn are sooooooooohot! đã đăng hơn một năm qua
heart
allisonb18 đã đưa ý kiến …
hi kendall, my name is allison berggren. i am iin tình yêu with bạn kendall a long time. đã đăng hơn một năm qua
heart
monkeysrock189 đã đưa ý kiến …
kendall is my fav of all and cutiest!! đã đăng hơn một năm qua
BTRMAD đã đưa ý kiến …
kendall is soo cute i tình yêu him đã đăng hơn một năm qua
heart
claire12392 đã đưa ý kiến …
i think he's the cutest of them all đã đăng hơn một năm qua
simpleplan12345 đã bình luận…
Same here hơn một năm qua
monkeysrock189 đã bình luận…
same!!! hơn một năm qua
greentail21 đã bình luận…
Same hơn một năm qua
EmmaRusher đã đưa ý kiến …
Ok, sorrybut he's MINE!
So back OFF!!!! đã đăng hơn một năm qua
Chatleen đã bình luận…
Ok, i'm sorry . hơn một năm qua
Chatleen đã bình luận…
Haha hơn một năm qua
monkeysrock189 đã bình luận…
nope hes mine!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! hơn một năm qua
Tomsgirl2012 đã đưa ý kiến …
I tình yêu KENDALL! đã đăng hơn một năm qua
simpleplan12345 đã bình luận…
I tình yêu Kendall too hơn một năm qua
Tomsgirl2012 đã bình luận…
IKR! hơn một năm qua
bestgril123 đã đưa ý kiến …
hi kendall how your bạn đã đăng hơn một năm qua
smile
Annabeth_32 đã đưa ý kiến …
kendall is so cute :) đã đăng hơn một năm qua
heart
rusher29 đã đưa ý kiến …
i tình yêu kendall!!!!!!! đã đăng hơn một năm qua
allisonb18 đã bình luận…
i tình yêu kendall more. hơn một năm qua
AmiraAsman_94 đã đưa ý kiến …
ohmygod you're so hot ! I like ur and also your laugh :D ''ahak'' đã đăng hơn một năm qua
xxxbrunomarsxxx đã bình luận…
LOL – Liên minh huyền thoại is laugh is so loud hơn một năm qua
rebeccar99 đã bình luận…
i tình yêu his laugh!!!! hơn một năm qua
simpleplan12345 đã bình luận…
I tình yêu every thing about him hơn một năm qua
heart
H2Ocleo-fan đã đưa ý kiến …
I tình yêu bạn đã đăng hơn một năm qua
POTENTiALLYren đã đưa ý kiến …
three thêm days till the song rule the world comes out :) đã đăng hơn một năm qua
ChiChi1900 đã đưa ý kiến …
i tình yêu bạn kendall please marry me!!!!!!!!!!!!!! đã đăng hơn một năm qua
EmmaRusher đã bình luận…
Sorry. He's mine hơn một năm qua
claire12392 đã bình luận…
he's going out with venessa hudgens people it kills me hơn một năm qua
beepboop đã đưa ý kiến …
I CALL DIBS ON KENDALL đã đăng hơn một năm qua
jeweljames đã đưa ý kiến …
sexy man I have his phone number đã đăng hơn một năm qua
beepboop đã bình luận…
GIVE ME THE # PLZ WRITE IT ON MY tường hơn một năm qua
Boomerxbubbles đã bình luận…
I know logan hendersons numbah hơn một năm qua
EmmaRusher đã bình luận…
Stop bragging hơn một năm qua
heart
unicornchord đã đưa ý kiến …
HE IS SOOOOO CUTE!!!!! đã đăng hơn một năm qua
Nsyncfan619 đã bình luận…
GOT THAT RIGHT hơn một năm qua
CatValentine09 đã bình luận…
Hahaha LOL – Liên minh huyền thoại TOTALLY!!!! hơn một năm qua
jadesparks đã đưa ý kiến …
Hope he want to dating me !! He's cool, super-hot! đã đăng hơn một năm qua
KendallGirl21 đã đưa ý kiến …
I want to ngày him soooooo hot!
đã đăng hơn một năm qua
heart
aconnor99 đã đưa ý kiến …
he is hooot đã đăng hơn một năm qua
gourmet123 đã đưa ý kiến …
i luv kendall knight đã đăng hơn một năm qua
gourmet123 đã bình luận…
he is so hot!!!!!!! hơn một năm qua
carol1022 đã đưa ý kiến …
Kendall is my yêu thích BTR guy. I wish I could meet him. đã đăng hơn một năm qua
katie0000 đã bình luận…
ive met him hơn một năm qua
carol1022 đã bình luận…
Really? That's so cool hơn một năm qua
justinbieber57 đã đưa ý kiến …
Kendalls Youtube : link đã đăng hơn một năm qua
EmmaRusher đã bình luận…
Thank bạn soooo much hơn một năm qua