Kendall Schmidt's biggest fan!

thành viên fanpop từ năm January 2011

  • Female, 28 years old
  • Long Beach, California
  • Favorite TV Show: Big Time Rush,Good Luck Charlie,iCarly,The Colbert Report,Ghost Adventures!!!
    Favorite Movie: Big Time bờ biển, bãi biển Party!!!! What else?!?
    Favorite Musician: Justin Bieber,B.O.B.Selena Gomez,The White Stripes,Miranda cosgrove,La Roux,BIG TIME RUSH,HEFFERON DRIVE,AND MOSTLY KENDALL!!!
    Favorite Book or Author: Seri chạng vạng
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

kmg623 đã đưa ý kiến …
xin chào can chat me đã đăng hơn một năm qua
drake-im-bell đã đưa ý kiến …
LOL – Liên minh huyền thoại yes I'm no one called me a fake. In witch I'm not ;) đã đăng hơn một năm qua
drake-im-bell đã đưa ý kiến …
Good, just really ***** busy LOL – Liên minh huyền thoại đã đăng hơn một năm qua