Karma Akabane Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-2 của 2

Kaneki_Okumera đã đưa ý kiến …
soooooooooo bored-_-....... Least I have Karma Akabane :) :) :) :) :) :) :) đã đăng hơn một năm qua
tongue
candylover246 đã đưa ý kiến …
Whoo, I'm the the 1st one to make a post here! ;P
🙌 This should be written in a history book hoặc something~ ☆ đã đăng hơn một năm qua
TheAnimeQueen đã bình luận…
Haha bởi the way I changed my tên người dùng so don't be confused I'm not clarissa2015 anymore. ^^ hơn một năm qua
TheAnimeQueen đã bình luận…
bạn didn't người hâm mộ the club theres still only one fan! hơn một năm qua
candylover246 đã bình luận…
'Kay I'll do that once I figure out a cool username. (I know XD ) hơn một năm qua