Juno & Bleeker Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-4 của 4

morganmahone đã đưa ý kiến …
Can we make out now?

I luv that part!!! đã đăng hơn một năm qua
heart
housefreak24 đã đưa ý kiến …
Juno: He's the cheese to my macaroni <3 đã đăng hơn một năm qua
AdaLove đã bình luận…
<33 hơn một năm qua
smckinlay2 đã bình luận…
<3 hơn một năm qua
heart
IsabellaMCullen đã đưa ý kiến …
Juno: bạn still gonna think I'm cute when I'm huge?
Bleeker: I always think you're cute. I think you're beautiful.

đã đăng hơn một năm qua
opaquemystique đã bình luận…
One of my yêu thích quotes! hơn một năm qua
heart
IsabellaMCullen đã đưa ý kiến …
Juno MacGuff: I think I'm in tình yêu with you.
Paulie Bleeker: bạn mean as friends?
Juno MacGuff: No... I mean for real. 'Cause you're,
like, the coolest person I've ever met, and bạn don't even have to try, bạn know...
Paulie Bleeker: I try really hard, actually.

How has noone đã đăng on this tường yet? I can't let that be xP đã đăng hơn một năm qua