Jeff Goldblum Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-10 của 19

Aurychansan đã đưa ý kiến …
Una mia vicina e fissata con lui đã đăng cách đây 5 tháng
saxolea đã đưa ý kiến …
I tình yêu so much Jeff goldblum ! <3 he's so perfect, he played very good and he's so crazy :) <3 đã đăng hơn một năm qua
wink
BellaMetallica đã đưa ý kiến …
he is an incredible actor. i loved him the most in jurassic park. đã đăng hơn một năm qua
AmyofCamelot đã đưa ý kiến …
I tình yêu Ian Malcom
đã đăng hơn một năm qua
HousesCane đã bình luận…
Who doesn't? He's awesome! hơn một năm qua
heart
stephou666 đã đưa ý kiến …
Happy Birthday Jeff! đã đăng hơn một năm qua
HousesCane đã bình luận…
Oh bạn beat me to it. Happy Birthday Jeff! hơn một năm qua
HousesCane đã đưa ý kiến …
Omg! The catchphrase (or whatever it's called) for this spot is awesome. đã đăng hơn một năm qua
Cinders đã bình luận…
I'm glad bạn like it! XD hơn một năm qua
MotherofPearl23 đã đưa ý kiến …
I think that Jeff Goldblum is amazing. I always joke about how i much i tình yêu his voice. People my age dont appreciate how incredibly handsome and creative he is. he is a brilliant man and i lvoe to hear his rants, LOL – Liên minh huyền thoại đã đăng hơn một năm qua
cake
kjhyf đã đưa ý kiến …
Happy Birthday, Jeff!!! Waiting for new best movies! đã đăng hơn một năm qua
CornChips đã bình luận…
Yay! hơn một năm qua
xEMMAxx đã đưa ý kiến …
Now there is 51... it is slowly growing. :D đã đăng hơn một năm qua
kjhyf đã bình luận…
Good news ;)) hơn một năm qua
crying
kjhyf đã đưa ý kiến …
So many fans, so little activity... đã đăng hơn một năm qua
crying
CornChips đã đưa ý kiến …
This is a pet peeve for me. I don't like when people tham gia something & don't do anything at all. At least contribute once hoặc something! đã đăng hơn một năm qua
CornChips đã bình luận…
it's sad & annoying Ͼ_Ͽ hơn một năm qua
dustfinger đã đưa ý kiến …
Now 49 people cause of me. LOL – Liên minh huyền thoại xin chào its okay if its inactive right now, in the future it could be active. đã đăng hơn một năm qua
sad
CornChips đã đưa ý kiến …
I know that sucks :( a lot of các câu lạc bộ are inactive đã đăng hơn một năm qua
hmmm
kjhyf đã đưa ý kiến …
But they are so silent! :( đã đăng hơn một năm qua
big smile
CornChips đã đưa ý kiến …
Yay we got 48 people here now! đã đăng hơn một năm qua
smirk
kjhyf đã đưa ý kiến …
It seems we are not the only active but just THE ONLY here...
OK, the less people, the thêm space)) Though I hope there will be others! đã đăng hơn một năm qua
hmmm
CornChips đã đưa ý kiến …
We're the only 2 people that's active LOL – Liên minh huyền thoại đã đăng hơn một năm qua
heart
kjhyf đã đưa ý kiến …
Can`t put into words how much I tình yêu Jeff ;) đã đăng hơn một năm qua
heart
CornChips đã đưa ý kiến …
Yay I'm the first to bình luận :) you're in my hàng đầu, đầu trang yêu thích actors danh sách J. Goldblum đã đăng hơn một năm qua
KiaraChan đã bình luận…
u look like the onyl người hâm mộ here girl lolz hơn một năm qua
CornChips đã bình luận…
Yeah. I know. :( hơn một năm qua
kjhyf đã bình luận…
Not the only!!!! I`m here, too!!)))))))) hơn một năm qua
CornChips đã bình luận…
Well I'm glad then LOL – Liên minh huyền thoại :) hơn một năm qua