I Am Legend Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-6 của 6

fansfunsz đã đưa ý kiến …
i have got it finally at last đã đăng hơn một năm qua
big smile
kate_humphrey23 đã đưa ý kiến …
Who else watched this on T.V last night? đã đăng hơn một năm qua
crying
Android_21 đã đưa ý kiến …
OMG, I litterally just got done watching I Am Legend for the first time, and I ried for the ending, when he sarcraficed himself. I wish I could have died with him, too. I felt sooo sad! Fav movie in the WORLD! Cried when Sam died, too alongf with kids and mother. đã đăng hơn một năm qua
I_Robot đã đưa ý kiến …
2002 những người hâm mộ đã đăng hơn một năm qua
Kenny756 đã đưa ý kiến …
Its was AWSOME! đã đăng hơn một năm qua
surprise
lucyxxx đã đưa ý kiến …
this is the scariest film i have EVER seen!!! i had nightmares for days!! :0 đã đăng hơn một năm qua
NitrogenDioxide đã bình luận…
Then bạn have not seen any scary phim chiếu rạp at all, lady... hơn một năm qua
pink-bookworm đã bình luận…
I like that movie but it ain't scary even my brother didn't get scared hơn một năm qua
Kenny756 đã bình luận…
Its not scary and apparently bạn havent seen Ammity Ville horror! hơn một năm qua
Android_21 đã bình luận…
ive seen that movie, ammity ville horror, and its okay. Also, that movie is not scary, I am legend, its sad hơn một năm qua