Dr. Bruce Banner Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-8 của 8

heart
Persephone713 đã đưa ý kiến …
BRUTASHA- I just got back from AGE OF ULTRON...**SPOILER** those two will make bạn want to watch Disney's Beauty and the Beast. đã đăng hơn một năm qua
ErikaAlaskaJ đã đưa ý kiến …
Always angry but we tình yêu him anyway, despite the green rage monster <3 đã đăng hơn một năm qua
valad123 đã đưa ý kiến …
YEESS!!
I HAVE BEEN LOOKING FOR A BRUCE BANNER CLUB!! *happily flips a bàn over* đã đăng hơn một năm qua
fansfunsz đã đưa ý kiến …
i like and tình yêu him đã đăng hơn một năm qua
smile
SherlockStark đã đưa ý kiến …
tham gia the Avengers biểu tượng contest here: link đã đăng hơn một năm qua
kiss
SherlockStark đã đưa ý kiến …
All right! A spot for Mark Ruffalo's Bruce!! <3 đã đăng hơn một năm qua
smile
SkippX101 đã đưa ý kiến …
tình yêu Bruce Banner, but I prefer the guy who played Bruce in the Avengers movie and not the actor who played Bruce in the Hulk movies... PS awesome club! đã đăng hơn một năm qua
PagetHotchner đã bình luận…
ohh bạn mean Mark ruffalo yup me too hơn một năm qua
Bibi69 đã bình luận…
And the other ones who portrayed Bruce are Edward Norton and Eric Bana, but I too prefer Mark Ruffalo :) the way he does Bruce is so cute :) hơn một năm qua
SkippX101 đã bình luận…
^^ Sooo true XD hơn một năm qua
smile
PagetHotchner đã đưa ý kiến …
Awesome club!! đã đăng hơn một năm qua
SkippX101 đã bình luận…
Agreed! Hi 5! hơn một năm qua
PagetHotchner đã bình luận…
Hi 5!!!teehee hơn một năm qua