Angie Chavez

thành viên fanpop từ năm May 2013

  • Female, 24 years old
  • South Dakota
  • Favorite Musician: Michael Jackson and Deftones
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

valad123 đã đưa ý kiến về Scary Stories to Tell in the Dark
Ahhh yess, the classic scary story book everyone is familiar with. The pictures really give it a feel that really makes bạn shiver........awesome đã đăng hơn một năm qua
valad123 đã đưa ý kiến về Dr. Bruce Banner
YEESS!!
I HAVE BEEN LOOKING FOR A BRUCE BANNER CLUB!! *happily flips a bàn over* đã đăng hơn một năm qua