Demigods and Greek gods and goddesses Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-6 của 6

smile
cass_18 đã đưa ý kiến …
I'm Ares daughter! đã đăng hơn một năm qua
smile
Emmalou13 đã đưa ý kiến …
I'm always either Apollo, Artemis, hoặc Posiden đã đăng hơn một năm qua
Dionysus537 đã đưa ý kiến …
My dad is probably the god that gets the least recognition (not counting minor gods) even though he is awesome DIONYSUS đã đăng hơn một năm qua
Bookruler133 đã đưa ý kiến …
When I take a test it always says Artemis. đã đăng hơn một năm qua
smile
xion101500 đã đưa ý kiến …
I tình yêu the Percy Jacson series. and every time i take a test for my greek god parent, its always posiden. EVEN IF I CHEAT!!!!! Weird right? đã đăng hơn một năm qua
elifsila đã bình luận…
My dad id Poseidon too in every test hơn một năm qua
dezzypoo đã đưa ý kiến …
my daddy would be Hades đã đăng hơn một năm qua
blueflame007 đã bình luận…
i always get zeus hơn một năm qua
werevamp246 đã bình luận…
i get hades 2:) hơn một năm qua